Жауапкершіліктен бас тарту

Сайттың жауапкершілігінен бас тарту 

Жауапкершілікті шектеу
Жаңалықтар сайтының әкімшілігі egemen.kz барлық жарияланған жаңалықтар мен материалдардың дәлдігі мен өзектілігін қамтамасыз етуге тырысады. Дегенмен, Әкімшілік қол жетімді ақпараттың абсолютті дәлдігіне немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды және ықтимал қателіктер мен олқылықтар үшін жауап бермейді.

Ақпаратты пайдалану
Сайтта ұсынылған ақпарат egemen.kz, тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған. Пайдаланушылар сайттың мазмұнын өз тәуекелдеріне пайдаланатындығын білуі керек. Сайт әкімшілігі жарияланған ақпаратты пайдалану немесе оған сену нәтижесінде туындаған кез келген салдар үшін жауап бермейді.

Сыртқы сілтемелер
Сайтта egemen.kz сыртқы ресурстарға сілтемелер орналастырылуы мүмкін. Әкімшілік осы сыртқы сайттардың мазмұнын немесе құпиялылық саясатын бақыламайды және жауап бермейді.

Өзгерістер мен жаңартулар
Сайт әкімшілігі алдын ала ескертусіз кез келген уақытта сайт мазмұнына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушыларға өзгерістер үшін шарттар мен ережелерді үнемі тексеріп отыру ұсынылады.

Соңғы жаңалықтар

Жарыс күнделігі

Спорт • Бүгін, 09:30

Қара Ертіске бекіре жіберілді

Аймақтар • Бүгін, 09:20

Құнанбайдың дүбірлі тойы

Аймақтар • Бүгін, 09:15

Бала құқы бұзыла бере ме?

Балалар • Бүгін, 09:10

Ең жоғары нәтиже

Білім • Бүгін, 09:05

Аймақ әлеуеттеніп келеді

Аймақтар • Бүгін, 08:55

Қошқарата өзені жаңа кейіпке енеді

«Таза Қазақстан» • Бүгін, 08:50

Шәулі қырандар қандай құс?

Талбесік • Бүгін, 08:48

Утильалым қалай реттеледі?

Мәселе • Бүгін, 08:20