Қазақстан • 31 Қазан, 2018

Ұстаз мұрасы ғылыми-әдістемелік орталыққа айналды

424 реткөрсетілді

ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің, ақпараттың дамыған ғасыры. «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек», деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, сауатты ұрпақ – еліміздің болашағы.  

Осынау сауатты да білім­ді, рухани таза ұрпақты тәр­биелеудің басты құралы – әдебиет пәні. «Әдебиет пәні арқылы оқушылардың рухани дүниесі байиды, туған тілін сүюден елін, адамзатты құрметтеуге дейінгі сезімдері тәрбиеленеді», дейтін әйгілі ұстаз, КСРО Мемлекеттік сыйлығының иегері Қанипа Бітібаева. Айтса айтқандай, әдебиетке пән ретінде ғана қарамай, адамдықтың, тәр­бие­нің құралы ретінде қара­ғанымыз ләзім.

Ұстаздың педагогикалық еңбек жолындағы келбеті, тынымсыз еңбек жолы мен ғылыми еңбектері – сарқыл­мас қазына. Қанипа Бітібаева қазіргі нәтижеге бағытталған білім беру кезеңінде әде­биет­ті оқытудың теориясы мен әдістемесін, техноло­гия­сын ғылыми тұрғыда жазып кеткен ғалым ұстаз. Көзі тірісінде республикалық ғы­лы­­ми-әдістемелік өз атын­дағы атаулы мектебін ашып, жетекшісі болды. 

Қ.Бітібаеваның республи­калық ғылыми-әдістемелік зерт­ханасы Білім және ғы­лым министрлігінің ұсы­ны­сымен 2009 жылы ашыл­ды. Бұл республика көле­мін­дегі ғылыми-зерттеу, оқу-әдіс­темелік, тәжірибелік орта­лық болып табылады. Оны ашуға негіз болған Қанипа Омарғалиқызының қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдіс­темесі мен технология­­сын же­тілдіруге қосқан ерен ең­бегі мен жаңашыл ізде­­ніс­­­тері, ғылыми-әдісте­ме­­лік оқу құралдары, оқу­лық­тары, кі­тап­тары, мақала­ла­ры, оқу кабинетінде жинақ­тал­ған аса қомақты әрі құн­ды, өз тәжі­рибесінен туын­даған сан мың­даған дидак­ти­калық материалдары, көр­­не­кіліктері, ауыз әде­бие­­ті­нен бастап, қазіргі кезең әдебиетін оқытудың авторлық бағдарламасы мен оны оқытудың әдістемесі, қазақ тілі мен әдебиетінің әр тақырыбы бойынша жазыл­ған (5-11 сынып) сабақ жос­парлары, оқу жабдықтары топ-топ болып жинақталған. Ұс­таздың ғылыми-әдіс­те­ме­лік зертханасы республика педагогтарына, соның ішінде облыстағы біліктілікті арттыру институтына келген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ма­ман­дарына әдістемелік тұр­ғы­да көп көмек көрсетуде. 

Зертхана қазақ тілін оқы­ту негізінде ағылшын, орыс тілдерін оқытудың инно­ва­­циялық әдіс-тәсіл­дерін із­деу, тәжірибеге енгізу мәсе­ле­лері­мен де айналысады. Тағы бір келелі мақсаты – мұға­лімдердің іс-әрекетін репро­дуктивті деңгейден зерт­теуші-мұғалім, экспери­ментатор мұғалім деңгейіне көтеру жолдарын іздеуге бағыт­талады. Оқушыны да, мұ­ғалімді де ғылыми-ізде­ніс зерттеушілік іс-әрекет аймағына енгізу мәселесінде нақты көмек жасауға еңбек­тенеді. Мұға­лім­дердің іс-тә­жі­рибесін зерттеп, диаг­ностикалық талдау жасап, жаңашыл идеялар мен із­деністерді қолдап, олар­дың тәжірибесін тарату ісімен шұғылданады. Басты ба­ғыт­тарының бірі – дарынды, талантты балалармен жұ­мыс. Бүгінде оның нәти­жесі қуантарлықтай. Соңғы 5 жылда 7 оқушы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен өткен рес­публикалық олим­пиа­дада, 5 оқушы республи­ка­лық ғылыми жоба қор­ғау са­йы­сында және 17 оқу­шы рес­­пуб­ликалық шығарма­шы­лық бай­қауларда жүлдегер атанды.

Қанипа Омарғали­қызы­ның республикалық ғылыми-әдістемелік зертханасы «Өрлеу», «Шығыс», «Дарын» орталықтарымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Зерт­хана филиалдары­ның саны да жылдан-жылға кө­беюде. Мә­се­лен, автордың көзі тірісі­н­де 9 зертхана болса, бүгінде оның саны 20-ға жетті.

Зертханада жыл сайын облыстық, республикалық семинарлар өтіп тұрады. Ұстаз­дың ғылыми-әдістемелік зерт­ханасы бүгінде бүкіл ұстаз­­дар қауымына әдісте­ме­лік тұрғыдан көмек көр­сетуде. Интерактивті сабақ­тар­ды медиа білім беру орта­лық­тары арқылы желілік бай­ланыс негізінде қатарласа беру қол­ға алынып отыр. Қанипа Омар­ға­ли­қызының инно­­ва­­ция­­лық тә­жір­ибесін тарату және ұстаз­дық тұлғасын ұлық­тау мақ­сатында педаго­гика­­лық мұ­расын, мұражай жәді­герлерін облыс, республика көле­мінде онлайн сабақ­тар тү­рінде таратып, «жыл­жы­м­алы керуен» сабақ­тарын ұйым­дас­тыру да дәстүрге айналды. 

Зертхананың ғылыми-әдіс­темелік құрылымында 4 ор­та­лық бар. «Ақындар мек­те­бі», «Әл-Фараби ұрпақ­тары», «Жас актер­лер» және «Жас зерттеушілер» деп ата­ла­тын орталықтардың жұ­мы­сы­на зертхана мүше­лері­мен қа­тар С.Аман­­жолов атын­дағы ШҚМУ ғалым­дары, театр актерлері, «Шабыт» ақын­дар мек­тебі­нің жетекшілері тар­тылған. 

Қанипа Омарғалиқызы еңбектері отандық педагогика тарихында ерекше орын алады. Республикамызда ұс­тазға арналған тұңғыш оқу-әдістемелік педагогикалық мұражай кабинетінің ашылуы соның дәлелі. Мұражай каби­нетінде ұстаздың сурет­тері мен марапаттары, өз қол­таңбасымен жазылған ең­бек­тері, дидактикалық материалдар, көрнекіліктер, тұ­тын­ған заттары жинақталған. 

Бұл мұражай каби­неті рес­­публикада өт­кен инно­ва­­циялық – педагоги­калық иде­я­­лар фестивалінде 3-жүл­де­лі орынды иеленді. Қазі­ргі за­ман талабына сай ұс­таз­дың вир­туалды мұра­­жайы жа­сал­ды. Бұл Қанипа Омар­ғали­қызының педагогикалық іс-тәжі­рибесі, адами тұлғасы, өмірі қызық­тыратын ұстаздар қауы­мы мен оқушылар үшін тап­тыр­­мас дерек көзі. Ұстаз есі­­мін ұлықтау мақсатында «Қани­­­па­тану» авторлық бағ­дар­­­ла­­ма­­сы жазылып, «Үз­дік ав­­тор­­лық бағдарлама» рес­­пуб­­­­­ли­­калық сайысында ІІ дәре­­­же­­лі дипломмен марапатталды. 

Сондай-ақ Қ.Омарғали­қызының туыстарының атынан Өскемен педагогикалық колледжінде тұңғыш рет 400 мың теңге шәкіртақы таға­йындалғанын да айта кет­кеніміз жөн. Бұл шәкірт­ақы дәстүрлі түрде жыл сайын талантты, талапты студенттерге беріліп отырады. 

Ұстаздың әдістеме сала­сын­дағы жаңашыл идея­лары мен артында қалған мол мұ­расын қорғап, әрі сақ­тау үшін авторлық құқық алын­ған. С.Аманжолов атын­дағы ШҚМУ филология факуль­теті­нің ғимаратында атаулы ка­бинет ашылды. Одан бөлек бүгінгі таңда Қанипа Омар­ғалиқы­зының педа­гогикалық еңбектері орыс тіліне аударылуда. Рес­пуб­ликалық зертхана ха­лық­аралық ЮНЕСКО клубы­ның құрамына енді. Бұл қазақ әдебиетін оқыту әдіс­темесін өзінің жаңа­шыл ізденістерімен байытқан, отан­дық педагогика саласына төңкеріс жасаған әйгілі ұстаздың 47 жыл көлемінде мектеп қабырғасында төккен таңғы шықтай адал да таза терінің, мыңдаған шәкірт­тің адами болмысын қалып­тас­тырып, болашағына бағдар­шам бола білген ерен еңбегі­нің аз ғана өтеуі деп білемін. 

Бақытгүл АУҒАНБАЕВА,

Дарынды балаларға арналған облыстық Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия 
интернаты директорының инновациялық жұмыстар жөніндегі орынбасары

ӨСКЕМЕН

Соңғы жаңалықтар

Жақсы дәстүр жалғасады

Руханият • Бүгін, 08:49

Алаштанушы ғалымның белесі

Руханият • Бүгін, 08:47

Игілікті еңбек иесі

Қоғам • Бүгін, 08:46

Намазалы Омашұлы: Ел шежіресі

Руханият • Бүгін, 08:42

Тараз шаһарындағы тамаша түн

Аймақтар • Бүгін, 08:39

Тұңғыш Тіл форумы өтеді

Қоғам • Бүгін, 08:36

Патриархтың орындалған парызы

Руханият • Бүгін, 08:33

Кедергісіз келешек

Қоғам • Бүгін, 08:31

Жошы ханға ескерткіш орнатылады

Руханият • Бүгін, 08:24

Қазақтардың атқа міну мәдениеті

Қазақстан • Бүгін, 08:22

Еуроны сатып алушылар көбейді

Экономика • Бүгін, 08:20

АQR: 14 банкті «сауықтыру» керек пе?

Экономика • Бүгін, 08:15

Ұқсас жаңалықтар