Медицина • 27 Қыркүйек, 2021

JCI аккредиттеуінен өтті

19 рет көрсетілді

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу инсти­ту­тының қызметі Медициналық ұйымдарды аккредиттеу жө­ніндегі халықаралық біріккен комиссия тарапынан сәтті бағаланып, JCI аккредиттеу – сертификатын алды.

АҚШ-та орналасқан JCI (Joint Commission International) медициналық ұйымдарды ак­кре­диттеу жөніндегі халық­аралық біріккен комиссиясы Кардиология және ішкі ауру­лар ғылыми-зерттеу институ­тының қызметін 23 және 27 та­мыз аралығында бағалады. Аккре­диттеу медициналық ұйымның бастамасымен жүзеге асты.

«Біздің клиника JCI аккре­диттеуінен сәтті өткенін мақ­танышпен айтқымыз келеді. JCI аккредиттеуі – жоғары са­палы медициналық көмек стан­дарты. JCI аккредиттеуіне да­йындық барысында кли­ни­каның ойлау жүйесі өз­гереді. Қызметкерлер онда болып жат­қанның барлығына па­циенттің көзімен қарай бас­тайды, олар емнің барлық ке­зеңін талдайды, ықтимал қа­уіп­­терді алдын ала анықтап, олар­мен күреседі», дейді ҒЗИ басқарма төрайымы Роза Қуа­нышбекова.

JCI аккредиттеуі – медицина саласындағы халық­аралық деңгейдегі «алтын стан­дарт» – медициналық ұйым­дағы қыз­меттердің сапасы мен қа­уіпсіздігінің ең беделді және объективті танылуы. Ол ұйым­ның халықаралық деңгейде қа­былданған медициналық және әкімшілік стандарттарға, сондай-ақ халықаралық мақ­саттар мен пациенттердің қа­уіпсіздігін қамтамасыз ету та­лап­тарына сәйкестігін растайды.

JCI халықаралық сарап­тамалық комиссиясы жүргізген аудит клиниканың дәрігерлері мен мейіргерлерінің кәсіби біліктілігі жоғары екенін растады. Ұйымдағы барлық бөлім мен процес дәрігердің емдеуі мен мейіргер күтімінен бас­тап, ғимараттың қауіпсіздігі, ин­фекциялық бақылау, дәрі-дәр­мектерді қолдану, па­циент­тің құқықтарын сақтау, кадр­лармен қамтамасыз етілуіне дейін JCI стандарттары бойынша ба­ғаланады. Клиниканың жұмысы 200-ден астам негізгі стандарт, 400-ге жуық жалпы стан­дарт­ және 1100-ден астам қо­сымша көрсеткіш бойынша бағаланады.

JCI-ге дайындық кезінде пациенттер қауіпсіздігінің ха­лықаралық мақсаттарына мо­ни­­торинг жасалды. Жүйелі жұ­мыстың нәтижесінде клини­калық көрсеткіштер жақсарды, пациенттердің қанағаттануы артты, өлім-жітім 2 еседен ас­тамға төмендеді, қауіптілігі жо­ғары дәрі-дәрмектермен жұ­мыс істеуге ерекше көңіл бөлінді (оларды жеке сақтау, таңбалау, тізімдер), дәрі-дәрмектерді қол­дану және мейіргерлік про­цестің тиімділігі айтарлықтай өсті. Аккредиттеу мейіргердің рө­лін едәуір арттырады, көп­теген дағдыға үйретіп, көп функ­ция береді. Институт қыз­метінің соңғы 3 жылдағы көр­сеткіштері тұрғындар арасында медициналық көмектің барлық спектрі жоғары сұра­нысқа ие екенін көрсетті.

«Бұл консультациялық-диаг­ностикалық көмек, күн­дізгі ста­ционар – консер­ва­тивті кардио­логия мен терапия – кардиохирургия мен оңалтудан бастап, халыққа медициналық көмектің толық циклінің болуына байланысты мүмкін болды», деп атап өтті Р.Қуанышбекова.

Қазақстанда JCI халық­аралық стандарттарын енгізу медициналық ұйымдар ара­сындағы бәсекелестікті дамы­туға және сол арқылы меди­ци­налық қызметтің ашықтығы мен сапасын жақсартуға ықпал ететінін атап өткен жөн.

 

«Егемен-ақпарат»

 

Соңғы жаңалықтар

Қант тапшылығы неде?

Экономика • Кеше

Бензин қымбаттайды

Экономика • Кеше

Ақ желеңділерге алғыс

Медицина • Кеше

Адалдықтың эталоны еді

Қазақстан • Кеше

Бұйратау базарлығы

Туризм • Кеше

Ғасыр бұрынғы қазақ өмірі

Қазақстан • Кеше

Үш үнсіздік

Өнер • Кеше

Ұқсас жаңалықтар