14 Қаңтар, 2011

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы №433

278 рет көрсетілді
2010 жылғы 3 шілде, Астана қаласы «Ветеринариялық препараттарды өндiру және сату жөнiндегi объектiлерiне ветеринариялық-санитариялық талаптарды бекiту туралы» Қазақстан  Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2005 жылғы 3 ақпандағы № 101 бұйрығына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу  туралы «Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық кесiм­дердi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi № 407 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау туралы ереженiң 10-тармағына сәйкес бұйырамын: 1. «Ветеринариялық препараттарды өндiру және сату жөнiндегi объектiлерiне ветеринариялық-санитариялық та­лап­тарды бекiту туралы» Қазақстан Республикасы  Ауыл  шаруашылығы министрінің 2005 жылғы 3  ақпандағы  № 101 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылдың 4 наурызда № 3477 болып тіркелген, 2002 жылғы 16  қара­шадағы «Заң газетінде» № 148 (772) жарияланған) мынадай  өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: кіріспеде: «3 тарауының 9» деген сөздер «10» деген  санмен ауыстырылсын; «ветеринариялық қадағалау» деген сөздер «ветери­на­рия­лық-санитариялық бақылау» деген сөздермен  ауыстырылсын; 2-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын: «2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ми­нистрлігінің Мал шаруашылығын дамыту және ветерина­риялық қауіпсіздік департаменті (Токсеитова Р.Ә) осы бұй­рықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Респуб­ликасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.»; «Келісілген: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі техникалық реттеу және метрология жөніндегі Комитетінің төрағасы __________________ 2 ақпан 2005 жыл» деген сөздер алынып тасталсын; көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық препа­раттарды өндiру және сату жөнiндегi объектiлерiне ветери­нариялық-санитариялық талаптарда: 1-тармақта: «3 тарауының 9» деген сөздер «10» деген санмен ауыстырылсын; «ветеринариялық қадағалау» деген сөздер «ветерина­рия­лық-санитариялық бақылау» деген сөздермен  ауыстырылсын; 3-тармақта: 2) тармақшадағы «ветеринариялық препарат» деген сөздер «ветеринариялық препараттар» деген сөздермен ауыстырылсын; 11) тармақшадағы «ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган» деген сөздер «жергілікті атқарушы орган» деген сөздермен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын: «16) ведомствоның аумақтық бөлімшелері – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнер­кәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерінің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық инспекциялары.»; 3-бөлімнің тақырыбындағы «ғылыми-техникалық және нормативтік» деген сөздер «нормативті-техникалық» деген сөздермен ауыстырылсын; 4-тармақта: бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: «4. Ветеринариялық препараттар өндірушілерінде вете­ринариялық препараттар өндіруді және бақылауды реттейтін мынадай нормативтік-техникалық құжаттамалар болады:»; 1), 2) және 3) тармақшалардағы «ветеринариялық» деген сөздер «ветеринариялық-санитариялық» деген сөздермен ауыстырылсын; 5-тармақтағы «Қазақстан Республикасының» деген сөз­дерден кейін «патенттік» деген сөзбен толықтырылсын; 6-тармақта: «көрсетілуі тиіс» деген сөздер «көрсетіледі» деген сөзбен ауыстырылсын; «Қазақстан Республикасының» деген сөздерден кейін «тауар таңбалары туралы» деген сөздермен толықтырылсын; 7-тармақта: бірінші бөлігіндегі: «Өндірушіде» деген сөз «Өндірушілерде» деген сөзбен ауыстырылсын; «болуға тиіс» деген сөздер «болуы қажет» деген сөзбен ауыстырылсын; 1) тармақшадағы: «санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау және» деген сөздер «денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен» деген сөздермен ауыстырылсын; «органдарының» деген сөз «органының» деген сөзбен ауыстырылсын; 3) тармақшадағы «мемлекеттік ветеринариялық басқар­масы органдарының» деген сөздер «ветеринария саласын­да­ғы уәкілетті мемлекеттік органның» деген сөзбен ауысты­рылсын; 5) тармақшадағы «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа­шылығы министрлігі» деген сөздер «ветеринария сала­сындағы уәкілетті органның ведомствосы» деген сөздермен ауыстырылсын; 6)  тармақшадағы «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа­шылығы министрлігі» деген сөздер «жергілікті атқарушы орган» деген сөздермен ауыстырылсын; 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «7) Өндіріс объектісіне ведомствоның аумақтық бөлім­шесі беретін есептік нөмірін беру туралы растау;»; 9-тармақтың бірінші бөлігіндегі «болуға тиіс» деген сөздер «болуы қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; 10-тармақтағы «болуға тиіс» деген сөздер «жүргізіледі» деген сөзбен ауыстырылсын; 11-тармақтағы «орналасуға тиіс» деген сөздер «орналасады» деген сөзбен ауыстырылсын; 13-тармақтағы «болуға тиіс» деген сөздер «орналасады» деген сөзбен ауыстырылсын; 14-тамақтағы «толықтырылуға тиіс» деген сөздер «толтырылады» деген сөзбен ауыстырылсын; 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «15. Әкiмшiлiк-шаруашылық және қосалқы ғимараттар, сондай-ақ тамақ дайындауға және қабылдауға арналған ғимараттар өндiрiстiк ғимараттардан бөлек орналасады немесе бөлек оқшауланады (егер олар бiр ғимаратта орналасса). Әкiмшiлiк-шаруашылық және қосалқы ғимараттарды өндiрушiнiң қоршауынан тыс орналастыруға жол беріледі.»; 16-тармақтағы «қолдануға тиіс» деген сөздер «қол­данылады» деген сөзбен  ауыстырылсын; 18-тармақта: «бөлек болуы тиіс» деген сөздер «бөлінеді» деген сөзбен ауыстырылсын; «мiндеттi түрде санөткiзiлумен жабдықталуы тиiс» деген сөздер «санитариялық өткізгішпен жабдықталады» деген сөздермен ауыстырылсын; 20-тармақтағы «болуға тиіс» деген сөздер «сақталады» деген сөзбен ауыстырылсын; 21-тармақтағы «болуға тиіс» деген сөздер «бар» деген сөзбен ауыстырылсын; 22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «22. Өндіруші қалдықтарды алдын ала залалсыз­дан­дырады/ зарарсыздандырады: қатты қалдықтарды (өлім-жітімге ұшыраған немесе сой­ылған жануарларды қоса алғанда) 1,5 атмосфералық қысымда 1,5 сағаттан кем емес уақыт бойы автоклавтау, кейін пештерде немесе биотермиялық шұңқырларда жою қажет; сұйық қалдықтарды 1,5 атмосфералық қысымда 1,5 сағат­тан кем емес уақыт бойы автоклавтау немесе араластыру және 3 сағаттан кем емес уақыт бойы дезинфекциялық ерітіндіде ұстау, кейін олардың зарарсыздандырылуын бақыла­ғаннан кейін сұйық қалдықтарды жалпы кәріз жүйесіне жіберу қажет.»; 23-тармақта: «боялуы» деген сөз «бояу» деген сөзбен ауыстырылсын; «қалануы тиіс» деген сөздер «қалау» деген сөзбен ауыстырылсын; «жабылуы тиіс» деген сөздер «жабу қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; 24-тармақта: «қамтамасыз етілуі тиіс» деген сөздер «қамтамасыз ету қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; «қолданылуы тиіс» деген сөздер «қолданылады» деген сөзбен ауыстырылсын; «жоғары болмауы тиіс» деген сөздер «кем емес» деген сөздермен ауыстырылсын; 25-тармақтағы «болуға тиіс» деген сөздер «болады» деген сөзбен ауыстырылсын; 26-тармақта «етілуі тиіс» деген сөздер «ету қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; 29-тармақта «орналасуы тиіс» деген сөздер «орналастыру қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; 30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «30. Барлық өндiрiстiк ғимараттар герметикалық терезелермен және есіктермен қамтамасыз етіледі (немесе өндi­рiстiк ғимараттарда терезелердің болмауына жол беріледі).»; 31-тармақтағы «жабдықталуы тиіс» деген сөздер «жабдықталады» деген сөзбен ауыстырылсын; 32 және 35-тармақтардағы «жабдықталуы тиіс» деген сөздер «жабдықталады» деген сөзбен ауыстырылсын; 33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «33. Өндiрiстiк ғимараттар (бокс алдыларын қоса алғанда) ыстық және суық су мен керек болған жағдайда сорғыш шкафтармен қамтамасыз етіледі.»; 36 және 37-тармақтардағы «болуға тиіс» деген сөздер «болады» деген сөзбен ауыстырылсын; 39-тармақтағы «болу тиіс» деген сөздер «тұрақты болады» деген сөздердермен ауыстырылсын; 42-тармақ мынадай редакцияда  жазылсын: «42. Қойма үй-жайлары жақсы жарықтанады, оңай желдетіледі, үй-жайларда тазалық қамтамасыз етіледі және бөгде заттарды сақтауға жол берілмейді.»; 43-тармақта «тиіс» деген сөз «болады» деген сөзбен ауыстырылсын; 45-тармақта: «тиіс» деген сөз «қажет» деген сөзбен ауыстырылсын; «қорғалуы тиіс» деген сөздер «қорғау қажет» деген сөздермен ауыстырылсын; 46-тармақтағы «асырылуы тиіс» деген сөздер «асы­рылады» деген сөзбен ауыстырылсын. 2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр­лігінің Мал шаруашылығын дамыту және ветеринариялық қауіпсіздік департаменті (Токсеитова Р.Ә) осы бұйрықты заң­намада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін. 3. Осы бұйрық алғашқы  ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Министр А. Күрішбаев.
Соңғы жаңалықтар

Алексей Цой отставкаға кете ме?

Қазақстан • Бүгін, 15:37

Ұқсас жаңалықтар