Елбасы • 01 Желтоқсан, 2020

Тарих тудырған тұлға

50 рет көрсетілді

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұлғасын өз елінің, өз мемлекетінің тарихы мен тағдырынан бөле-жара қарау мүмкін емес.

«Тарихты тұлғалар жасайды» дей­тін тәмсіл – бұлжымас ақиқат. Әлем өрке­ниетінің арғы-бергі тарихындағы үл­кенді-кішілі мемлекеттердің, қауым­дас­тықтардың, ұлт пен ұлыстардың шежі­ресіне, табиғаты мен даму үдерісіне зер салар болсақ, олардың дүниеге келуі мен өсіп-өркендеуінің, дамуының бастауында әрдайым саяси қайраткер, рухани көсем, данышпан тұлғалар тұрғанын көреміз.

Қазақстанның Тұңғыш Пре­зи­дентінің есімі де ұлтымыздың өткен тарихымен, бүгіні және болашағымен ажырамастай, біте қайнасып жатыр.

Қазақстан отыз жылдық тәуел­сіздігі тари­хында жүз жылдық­тарға татитын ал­мағайып даму жолынан, орасан қиын­дықтар мен тәуекелдерден өтті. Ал кеңестік жүйе күйреп, экономика толық­тай тұралап, қоғам мен адамдардың ой-санасы тоқырап жатқан тұста, мұндай сынақтарды еңсеру Елбасы үшін де, еліміз үшін де оңайға соқпағанын енді ғана ба­йыптап, түсініп жатырмыз.

Қазақстан осы бір алапат сынақтан сүрін­бей, абыроймен өтті деуге толық негіз бар. Біз отыз жылдың ішінде іргесі мы­ғым, болашағы жарқын, толерантты, өмір­шең қағидаттарды ұстанған мемле­кет­тік даму моделін жасау­ға қол жеткіздік. Елба­сының елдің дамуына, халықтың әл-ау­қатының жақсаруы мен болашаққа қатыс­ты ұстанымдары мен көзқарастары мем­ле­кеттің өзіндік, ұзақ мерзімді өркен­де­уінің алғышарттарын жасап, іргесін бекітіп берді.

Бүгінгі таңда Тұңғыш Прези­дент бас­тамашы болған саяси, эко­номикалық, рухани жаңғыру үдерісі жаңа көкжиектер мен кеңіс­тіктерге жол ашып отыр. Бұған мысал ретінде Елбасының тапсырмасымен жасалған «Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасын келтірсек те жеткілікті.

Саяси, экономикалық модер­ни­за­ция­лардың табиғи, заңды жалғасына айналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы Қазақ­станның мәдени, рухани әлемінде зор серпіліс туғызды.

«Рухани жаңғыру» бағдар­ламасы – ХХІ ғасырдағы соңы сынақтар мен нар тәуекелдерге, тосын өзгерістерге жатсынбай, шұғыл бейімделетін, керісінше сынақ-тәуекелдерді өз пайдасы мен жеңісіне айналдыра білетін ұлттың темірқазығы болуы шарт.

Бұл бағдарлама – ұлттың бойындағы бірегейлікті, бәсекеге қабілетті сақтап, жетілдіре отырып, білім мен ой-сананың ашық­тығы, прагматизм арқылы цифр­лы-технологиялық дәуірдің талаптарына іс жүзінде берілетін жауап. Бағдарламаның арқасында қазақ руханияты – тарихы мен әде­биеті, мәдениеті мен өнері әлем­дік деңгейде танылып, наси­хат­талудың орасан мүмкіндігіне ие болды. 

Ұлтымыз үшін қасиетті саналатын нысан­дардың, киелі жер­лердің толық тізімі жасалды. Тарихи, археологиялық мұра­ла­ры­мызды өзіміз ғана емес, беделді шетелдік ғалымдардың зерт­теп-зерде­леуі­не толық жағдай жасалған. Туризм, өлке­тану сала­ларының жаңа тынысы ашылды.

Елбасы қоғамдық сананы жаң­ғырту ХХІ ғасырдағы Қазақстан­ның, қазақ ұлты­ның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың бірден бір кепілі екендігіне баса назар аударды.  Яғни «Жаңа жағдайда жаң­ғыруға деген ішкі ұмтылыс – біз­дің дамуымыздың ең басты қағи­дасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарих­тың шаңына көміліп қала береді». 

Уақыт бір орнында тұрмайды. Айтып келмейтін апаттар да біздің күнделікті, үйреншікті өмірімізді астаң-кестең еткенін көріп отырмыз. COVID-19 пандемиясы, тіпті әлемдегі геосаяси, геоэкономикалық ахуалдың астын үстіне шығарды десе де болғандай. Ол ғана емес, адамдардың өмірге, қоршаған ортаға, денсаулығына деген көз­қарасы оқыс өзгерді, қалыпты дағ­дылар мен құндылықтар қайта сүз­гіден өткізіліп жатыр. Осы ал­мағайып уақытта Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарла­масында қозғалған ауқымды проб­лемалардың қаншалықты маңызды екендігіне тағы бір көз жеткізіп отырмыз.

Н.Назарбаев ұсынған бәсекеге қабілет­тілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің сал­танат құруы мен сананың ашық­тығы идеялары біздің пандемия кезінде де, пандемиядан кейін де игеруге, меңгеруге тиіс құнды­лықтар екенін өмірдің өзі мойындатып отыр.

Бәсекеге қабілеттілік – қазіргі жа­һандық дамудың басты шарты. Заманның көшінен қалмас үшін қай салада да деңгейі биік жұрт, талғамы биік ұлт болуы керек. Алдымен ұлттың интел­лектуалдық, білік пен кәсіби дең­гейін көтеруді мақсат қылу қажет. Себебі сана-сезімді өзгертпей ұлттың сапасы көтерілмейді.

Прагматизм айналаға салқын ақылмен, таза жүрекпен қараудан бастау алады. Осы қасиет пандемия кезінде айна-қатесіз көрінді. Халқымыздың қанына сіңген ізгі қасиеттер – қиын кездегі бір-біріне деген қамқорлығынан көрініс тауып жатты.

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, қолда бардың қадірін білу, ысы­рап­шылдыққа, даңғазалыққа салынбау, үнемге үйрену мәселесіне басқаша қа­рай бастадық. Ең бастысы – денсаулықтың қа­дірін ұқтық. Денсаулықтың күтіміне де праг­матикалық ойлау қажет екендігін тү­сіндік. Әрине, біз бұл індетті де еңсе­реміз. Ең бастысы, біз дамудың Елбасы қа­лып­таған жолынан таймай, саяси, эконо­ми­калық, рухани модернизацияны табысты іске асырған жағдайда ғана еліміздің шы­найы жаңаруы мен жаңғыруына қол жеткіземіз.

«Тұңғыш Президент есімі Қазақ­стан­ның өткен тарихымен, бүгіні және болашағымен ажырамастай біте қайнасып жатыр» дегенде біз осы ақиқатты негізге алдық.

 

Аида Балаева,

Ақпарат және қоғамдық даму министрі

 

Соңғы жаңалықтар

Ұқсас жаңалықтар