Қоғам • 19 Ақпан, 2023

Академиктің 25 томдығы

355 рет
көрсетілді
2 мин
оқу үшін

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде IV халықаралық «Әлемдік философияның өзекті мәселелері» атты ғылыми-теориялық конференция өтті. Іс-шара аясында диалектикалық логика мектебінің негізін қалаушы Жабайхан Әбділдиннің 25 томдық ғылыми еңбектер жинағы таныстырылды.

Академиктің 25 томдығы

Конференцияға қатысу­шылар қазіргі заманға фи­лосо­фиялық талдау жүр­гізіп, этика мен моральдық жа­уапкершілік мәселелерін, қазіргі заман контексіндегі қазақ философиясының да­му перспективаларын тал­қылады.

Жиында ЕҰУ ректоры Ерлан Сы­дықов Жабайхан Әбділдиннің отандық парла­ментаризмді дамытуға және Қазақ­стандағы адам құқық­тарын қорғауға қосқан зор үлесін атап өтті.

– Ұлттық заманауи кәсі­би философия ғылымының қалып­тасуы Жабайхан Мүбә­рак­ұлының есімімен тікелей байланысты. Қазақстандағы алғашқы диалектикалық логика мектебінің негізін қала­ған және отандық филосо­фияның дамуына баға жетпес үлес қосқан ғылыми-зерттеу еңбектері, көпжылдық ағар­ту­шылық қызметі біздің ру­ха­ни мұрамыздың алтын қа­зы­насына айналды, – деді ол.

Академик­тің конференция аясында таныс­тырылған 25 томнан тұратын жина­ғында кейінгі 5-7 жылда жаз­ған еңбектері қам­тыл­ған. Оған Кант пен Гегель философиясы, Абай, Ә.Бө­кей­­­­хан, М.Әуезов, Шек­спир, М.Горь­­­кий, тағы да бас­қалар ту­ра­­­лы шығармалары енген. Соны­мен қатар жаңа­дан жа­рық көрген жинақта қоғам­ның даму үдерісіндегі дін формаларының эволю­ция­сы, өмір туралы фило­софиялық ойлар берілген.

Академиктің еңбек­тері сту­денттерге, магис­транттарға, докторанттарға, сонымен қа­тар философия мен рухани мәдениетке қы­зы­ғушылық танытатын қалың оқырман қауым­ға арналған.

– Мен қазір ғылыми тұр­ғыда еңбек етіп жатырмын. Бәрі ойдағыдай болып, 30 томдық кітап жарыққа шығып жатса, мұны Қазақстанның тәуелсіздігіне қосқан үлесім деп есептеймін. Көп нәрсе жа­сау үшін көп еңбек ету ке­рек. Ерінбей еңбек еткен адам шаршамайды. Егер адам­ның миы қартая бастаса, онда адамның өзі де қар­таяды, – дейді философ.