Тұлға • 26 Шілде, 2023

Даралық пен даналық

332 рет
көрсетілді
11 мин
оқу үшін

Есім-сойы елге танымал ерен тұлғалардың қатарына отандық химия ғылымы мен білімінің негізін қалаушылардың бірі, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, академик Қ.Сәтбаев атындағы сыйлықтың лау­реаты Зейнолла Молдахметов лайықты енеді.

Даралық пен даналық

Ол – қа­ра­пайым ғана ауылдан шықса да, өз кәсібінің ұшар шыңына көтерілген тұлғаның жарқын үлгісі. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика инс­титутын бітіргеннен кейін, ауыл мектебінде химия пәнінің мұ­­ға­­лімі болып еңбек жолын бас­тады. Үлкен ғылымға жол ашқан аспиран­тураны аяқтаған соң, Қазақ мем­лекеттік университетінің оқы­тушысы, Целиноград педаго­ги­калық институтының проректоры, ҚазКСР ҒА ХМИ аға ғылыми қызметкері, Қарағанды мемлекеттік университетінің проректоры секілді қызметті абыройлы атқар­ды.

Зейнолла Молдахметұлының өмірінде Қазақ химия-технология институтының алар орны зор. Басшы ретінде осы институттың дамуына елеулі үлес қосты. Ол кісі ректорлық эстафетаны 1958-1975 жылдар аралығында аталған жоғары оқу орнын басқарған академик Сұлтан Тәшірбайұлы Сү­лейменовтен қабылдап алды. Өмірде екеуі бір-біріне жақын, адал достар болды.

Жоғары оқу орнының жаңа басшысы материалдық базаны ауқымды түрде нығайтып, бірегей ғылыми зерттеу, оның ішінде жо­ғары білім беру мәселелері бо­йынша іргелі ізденістер жасады. КСРО Мемлекеттік білім беру ғылыми-зерттеу орталығы болып қай­та құрылған Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институтымен бірігіп, зерттеулер жүргізудің негізін қалады. Оның бастамасымен химия саласындағы жаңа мамандықтар бойынша инженерлік кадрлар даяр­лау кеңейтіліп, химия өнеркәсібі, құрылыс материалдары өнеркәсібі және құрылыс салалары үшін ин­женер-экономистерді даярлауға рұқсат алынды.

Тұғырлы тұлғаның басшы­лы­ғымен алғаш рет 1977 жылы «Хи­мия өндірісінің заманауи ма­ши­налары мен аппараттары» атты Бүкілодақтық конференция, 1979 жылы теориялық химиядан Бүкіл­одақтық олимпиада өткізілді. Бұл Оңтүстік өңірдегі химия саласының мамандарын даярлауға соны серпін берді. Сондай-ақ ол кісі жоғары оқу орнының оқытушы-профессорлар құрамы мен қызметкерлерінің 88 отбасына және студенттерге 332 орындық жатақхана, әскери кафедра үшін қуатты оқу кешенін, ақпараттық технологиялар факультетінің оқу ғимаратын салдырды. Тиімді кадр­лық резервті қамтамасыз ету үшін еліміздегі талантты ғалымдар мен ғылым және білім беру саласын ұйымдастырушылардың тұтас бір буынын тәрбиеледі. Жоғары оқу орнында кандидаттық және докторлық диссертацияларды дайындау және қорғау үшін барлық жағдайды жасады. Нәтижесінде, 1980 жылға қарай ғылыми дәрежесі бар оқыту­шылардың үлесі 56 пайызға өсті.

Д.Менделеев атындағы МХТИ, Ленсовет атындағы ЛТИ, Ива­ново химия-технологиялық инс­титуты, С.М.Киров атындағы Қа­зан химия-технологиялық инс­титуты сияқты ірі жоғары оқу орындары ғалымдарының өзара ынтымақтастығының арқасында Қазақ химия-технология институты еліміз үшін ғана емес, Орталық Азиядағы инженерлік кадрларды даярлаудың ірі орталығы ретінде зор беделге ие болды. Аталған жоғары оқу орны тарихында мұндай ауыз толтырып айтар елеулі оқиғалар аз емес.

Мәселен, КСРО Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институтының жоспарына сәйкес, жоғары мектеп мәселелері бо­йынша ғылыми-әдістемелік жұмыс белсенді жүргізілді. Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институты мен ынтымақтастық Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институты және оның мұрагері – КСРО Мемлекеттік білім беруді зерттеу орталығының ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіру жоспарына енгізілген екі ғылыми-зерттеу жұмысын табысты жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Ғылыми ынтымақтастық туралы шарт шеңберінде, ал жарты жылдан кейін ғылыми-зерттеу жұмысының белсенді әзірлеушісі ретінде Қазақ химия-технология институты «Студенттердің өзіндік қызмет тәжірибесін дамытудың дидактикалық негіздерін әзірлеу. Оқытудың жаңа (белсенді) әдістерін дәстүрлі әдістермен ұтымды үй­лестіру негізінде оқу үдерісін оңтайландыру әдістемесін зерттеу және әзірлеу (1981-1985)» атты ғылыми жобасын бірлесіп орын­даушы ретінде Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институтының үйлестіру жоспарына енгізілді. Бұл ғылыми-зерттеу жұмыс нәтижесі Жоғары мектеп мәселелері ғылыми-зерттеу институтының «Тех­никалық ж­о­­­ға­ры оқу орнындағы жалпы тео­рия­лық (оқу, ситуациялық) және арнайы пәндерді мәселе зер­делеу» атты ғылыми-зерттеу жұ­мыс­тарының шолу ақпаратында қоры­тындыланды. Сонымен қатар Білім министрлігінің Ғылыми әдіс­­темелік кабинеті жариялаған «Ауди­ториялық сабақтар барысында студенттердің өзіндік танымдық қызметін жандандырудың нысандары мен әдістері» атты әдістемелік ұсынымдары мен конференция материалдарында жарияланды.Осы кезеңде Қазақ химия-технология институты белсенді әдістер мен ситуациялық ойындарды әзірлеу және игеру бойынша көшбасшы атанды.

Студенттердің жалпыланған пі­кірін қоса алғанда, әртүрлі сарап­тамалық топтың бағалауы негізінде бақылау жүйесін құруға байланыс­ты Жоғары мектеп мәсе­лелері ғылыми-зерттеу институттарымен бірге орындалған екінші ғылыми-зерттеу жұмысын атап өткен жөн. Осы бағытта «Оқытушылар мен олардың басшыларының қыз­ме­тін кешенді бағалау» атты (1983-1988) ғылыми-зерттеу жұ­мыс­тарының икемді және жақсы ойластырылған компьютерлік технологиясы әзірленді, оған тапсырыс беруші – КСРО Мемлекеттік білім беруді зерттеу орталығы. Бұл ретте жасалған ДЭЕМ-де ақпаратты өңдеу мен жинақтаудың компьютерлік технологиясы ерекше атап өтілді. Әзірлеменің өзі, сондай-ақ ОПҚ кешенді бағалаудың жекелеген компоненттерін ендіру ректордың өзінің қатысуымен 70-жылдардың соңында басталды.

Кейінгі жылдары Зейнолла Молдахметұлы құрған команда өз жұмысын басқа ректорлармен жалғастырды. Үздік дәстүрлер сақ­талып, үнемі жетіліп отырды. Оның бірқатары Қазақ химия-технология институтында тә­жіри­белік пайдаланудан өтті. Ал «Оқытушы студенттердің көзімен» әдістемесі еліміздегі жоғары оқу орындары бағдарламасына енгізуге ұсынылды.

Зейнолла Молдахметұлының жетекшілігімен жоғары оқу орындары ғалымдары химиялық технология саласында бірқатар зерттеу мен сынақ жүргізді. Осы ретте айтулы ғалымды фосфор саласындағы кешенді мәселенің шешімін тапқан менеджер-стратег ретінде сипаттайтын бір мысал келтірейін.

 Бұл жағдай өткен ғасырдың жетпісінші жылдары КСРО мен Қазақстанның оңтүстігінде фосфор өнеркәсібінің қарқынды дамуымен байланысты болды. Шикізат дайындау, фосфорды, фосфор қышқылын электртермиялық алу, қалдықтарды өңдеу және экологиямен байланысты мәселелер туындады. Осы ғылыми саладағы зерттеулермен айналысатын кафедралардың күш-жігерін жан-жақты біріктіру қажет еді.

Ол кісі «Фосфор» Шымкент өн­ді­рістік бірлестігінде фосфор өндіру мәселелерін бірлесіп шешу міндетін қойып, кафедра меңгерушілерінен ғалымдар тобын құрды. Сөйтіп, Қазақ химия-технология институты ғалымдары мырыш газының орнына электр пештерінде мырыш оксидін қол­дана отырып, термиялық фосфор қышқылын алудың жаңа әдісін ойлап тапты. Жаңа технология «Электртермиялық өндірістер тех­нологиясы» кафедрасында сыналып, «Фосфор» ШӨБ-те ма­құлданды және резервтік мәрте­беге ие болды.

Сондай-ақ Зейнолла Молдах­метұлының ұсынысымен «Химия­лық өндіріс машиналары мен аппараттары» және «Электртермиялық өндірістердің технологиясы» кафедрасы фосфорит сапасының нашарлауына байланысты көлемі ұлғаю үрдісіне ие болған фосфор шламын қайта өңдеу технологиясы мен жаңа термовакуумдық аппарат жасауға кірісті. Бұл жұмыс «ҚазҒЗИ» Гипрофосфор институтында мақұлданды.

Қазақстанда және көршілес Орталық Азия елдерінде жұмыс беру­шілермен жаңа байланыс­тарды белсенді іздей отырып, Зейнолла Молдахметұлының кәсі­би тәжірибесі ұжымның күш-жігерін жаңа ғылыми-әдістемелік және зерттеу экоортасын құруға бағыттауға мүмкіндік берді. Бұл өнеркәсіптік кәсіпорындарды, құ­рылыс саласындағы компанияларды кадрлар даярлау бойынша ынтымақтастыққа тартуға жол аш­ты. Қазақ химия-технология институтының 40 жылдығына орай ашылған ғылыми-әдістемелік ка­бинеті ғылыми-зерттеулер жүр­гізудің бастамашысы болып, осын­дағы жоғары оқу орындарының бөлімшелеріндегі барлық оқу ғы­лыми-әдістемелік жұмысты үйлес­тір­ді.

Сонымен қатар ғылыми-әдіс­темелік кабинет жоғары оқу ор­нындағы оқытушы-профессорлар құрамының ғылыми-әдістемелік жұмысын басқару, тәжірибе алмасу және педагогикалық шеберлік орталығына айналды. Студенттерді тәрбиелеу бойынша ғылыми-әдіс­темелік зертхана және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру зертханасы құрылды. Бұл ретте ғылыми зерттеу жұмыстарының алғашқы тақырыбы «Студенттердің өзіндік жұмысы мәселелерін зерттеу: сту­денттердің уақыт бюджеті және аудиториядан тыс басқару» деп аталды.

Ғылыми-әдістемелік бөлім жа­­­нынан құрылған Оқу үдерісін ғылыми ұйымдастыру зертханасында студенттердің уақыт бюд­же­т­ін есептеу әдісі әзірленді, соның негізінде оқу жоспары және әр пән бойынша сабақ түрінің ең­бек сыйымдылығы негізделді. Кес­­те­лерді қолдану оқу үдерісін ұтымды ұйымдастыруға және сту­денттердің ғана емес, сондай-ақ оқытушылардың жұмысын жоспарлауды жеңілдетуге септігін тигізді. Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнында оқуға бейімделуін жеңілдету бойынша қосымша шаралар қабылданды. Қазақ химия-технология институтында ЭЕМ үшінші буыны орнатылып, соның нәтижесінде мамандар даярлау сапасын басқарудың кешенді жүйесі әзірленді.

Сонымен бірге Зейнолла Молдах­метұлы физикалық және коллоидтық химия кафедрасын басқарып, студенттер мен жас ғалымдарға заттың құрылымы мен термодинамикалық есептеулерге арналған физикалық химияның ең күрделі бөлімі тура­лы дәріс оқыды. Ол кісінің бо­йын­да қарапайымдылық, ізгілік, жауапкершілік секілді тұлғаға тән қабілет мол болатын. Бола­ша­ғынан зор үміт күтетін жас ғалымдарды бірден танып, кафедра меңгерушісі етіп тағайындады. Қазақстанда кванттық химия мек­тебін құрды. Онымен бірге жұмыс істеген кез кел­ген адам оның таң­ғажайып энергиясы мен хариз­масын сезінуші еді. Ол өз айналасында тиімді және нәтижелі ғалымдар тобын жинап, оларды жоғары мақсаттарға жетуге шабыттандыратын ерекше қабілетке ие болды.

Міне, содан бері қырық жылдан аса уақыт өтті. Қазір біз аға буын жеткен биіктен қарай отырып, ғылым мен білім саласында талай нәтижелі жобаларды жүзеге асырған көрнекті ғалым, білікті ұйымдастырушы Зейнолла Мол­дахметұлының сан қырлы таланты жастарға өнеге болса деп тілейміз. 

 

Дария ҚОЖАМЖАРОВА,

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің басқарма төрайымы – ректор