01 Наурыз, 2016

Қазақстан халқы Ассамблеясы

113 рет көрсетілді
ұсынған депутаттыққа кандидаттар тіркелуге қажетті құжаттарды тапсырды ERA_5299+Кеше Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі ұсынған Парламент Мәжілісінің депутаттығына кандидаттар Орталық сайлау комиссиясына тіркеу үшін қажетті құжаттарды ұсынды. 26 ақпанда «Қазақстан Рес­пуб­ликасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конс­титуциялық заңының 87-бабына және «Қазақстан хал­қы Ассам­блеясы туралы» Қазақстан Рес­публикасы Заңы­ның 10-бабына сәйкес ҚХА Ке­ңесі Қазақстан хал­қы Ас­самблеясы сайлайтын Қазақстан Рес­публикасы Пар­ламенті Мәжілісінің депутаттығына 9 кан­дидат – Сауыт­бек Абдрах­манов, Вла­димир Карпо­вич Божко, Наталья Василье­в­на Жұмаділдаева, Роман Уке­но­вич Ким, Наринэ Гамле­товна Микаелян, Ахмед Сейдарах­ма­нович Мурадов, Шаймардан Усаи­нович Нұрумов, Юрий Ев­ге­ниевич Тимощенко және Ша­кир Хусайнович Хахазовты ұсынған еді. Кеше еліміздің сайлау заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Қа­зақстан Республикасы Пар­ламенті Мәжілісінің депу­таттығына Ассамблея Кеңе­сі ұсынған кандидаттар Орта­лық сайлау комиссиясына тір­кеу үшін қажетті мына­дай құжаттарды ұсынды: Ас­самблея Кеңесінің депу­тат­тыққа кандидаттарды ұсы­ну туралы хаттамасынан үзін­ді көшірме, депутаттыққа кан­дидат болып дауысқа тү­суге келісім беру туралы өтініш, Қазақстан халқы Ас­самблеясының Кеңесі ұсын­ған әрбір адам туралы өмір­баяндық деректер, салық ор­га­нының Қазақстан халқы Ас­самблеясының Кеңесі ұсынған кандидаттардың жә­не олардың жұбайларының та­бысы мен мүлкі туралы декларация тапсырғаны туралы анықтамалары. 2016 жылғы 21 наурызға тағай­ын­далған Қазақстан халқы Ассамблеясы сай­лайтын Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депу­тат­тарын кезек­тен тыс сай­лау­ды әзірлеу мен өткізу жө­нін­дегі негізгі іс-шаралар­дың күн­тізбелік жоспарына сәйкес, Қазақ­стан халқы Ассам­блеясы ұсынған Қазақ­­стан Республикасы Парла­мен­ті Мәжі­лісінің депутат­тығына кандидаттарды тіркеу 2016 жылғы 29 ақпан – 5 нау­рыз аралығындағы кезеңде жүргізіледі. Әлисұлтан ҚҰЛАНБАЙ, «Егемен Қазақстан». Суретті түсірген Ерлан ОМАРОВ.
Соңғы жаңалықтар

Алматыда троллейбус өртенді

Оқиға • 24 Маусым, 2022

Ұқсас жаңалықтар