17 Наурыз, 2016

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің бұйрығы  №83

267 рет
көрсетілді
39 мин
оқу үшін
2014 жылғы 12 желтоқсан,  Астана қаласы Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық  байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 3) және 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 3 қазандағы № 9779 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 13-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, бұйырамын: 1. Мыналар: 1) «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0951102, индексі 2-турйзм, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес; 2) «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0951102, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес; 3) «Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0962104, индексі Ы-050, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес; 4) «Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0962104, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес; 5) «Келушілерді зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0972103, индексі Н-060, кезеңділігі жылына 2 рет) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес; 6) «Келушілерді зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0972103, индексі Н-060, кезеңділігі жылына 2 рет) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2013 жылғы 12 тамыздағы № 186 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің, тізілімінде № 8694 болып тіркелген, 2014 жылғы 3 шілдедегі № 129 (28353) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіпте: 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін; 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін; 3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында міндетті жариялануын қамтамасыз етсін. 4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін. 5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Төрағаның міндетін атқарушы А.АШУЕВ. Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 83 бұйрығына 1-қосымша Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года №83 Аумақтық статистика органына тапсырылады Представляется территориальному органу статистики Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз) Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести) 1 сағатқа дейiн до 1 часа 1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан артық более 40 часов Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады. Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Статистикалық нысан коды 0951102 Код статистической формы 0951102 2-туризм Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп Тоқсандық Отчет о деятельности мест размещения Квартальная Есепті кезең Отчетный период тоқсан квартал жыл год Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің – 55-кодына сәйкес негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне тұратын орынды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері, дара кәсiпкерлер тапсырады. Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) - 55 Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 25 күні. Срок представления – 25 числа после отчетного периода. БСН коды код ИИН ЖСН коды Код ИИН 1. Орналастыру орыны туралы жалпы мәліметтер Общие сведения о месте размещения 1.1 Орналастыру орнының нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен Укажите фактическое местонахождение места размещения (независимо от места его регистрации) – область, город, район, населенный пункт Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистика органының қызметкері толтырады) Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется работниками органа статистики) 1.2 Орналастыру орнының экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырылатын негізгі түрінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов экономической деятельности (код по ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности места размещения 1.3 Орналастыру орнының бірегей коды1 Уникальный код места размещения 2. Орналастыру орындарының сипаттамасы Характеристика мест размещения «» белгісімен жауаптың тиісті нұсқасы белгіленеді Отмечается знаком «» соответствующий вариант ответа А. Орналастыру орнының түрі: Тип места размещения: 2.1 мейрамханасы бар қонақ үй 2.2 мейрамханасы жоқ қонақ үй 2.3 демалыс үйі гостиница с рестораном гостиница без ресторана дом отдыха 2.4 мотель 2.5 демалыс пансионаты 2.6 балалар лагері пансионат отдыха детский лагерь 2.7 бірқабатты бунгало, ауылдық үйлер (шале), коттедждер, шағын үйлер және пәтерлер одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики и квартиры 2.8 трейлерлік парктер, ойын-сауық қалашықтары, қысқа мерзімді орналастыру үшін аң аулайтын және балық аулайтын жерлер трейлерные парки, развлекательные городки, охотничьи и рыболовные угодья для краткосрочного размещения 2.9 туристік база 2.10 кемпинг 2.11 өзге де орналастыру орны туристская база кемпинг прочие места размещения Б. Қонақ үй дәрежелері: Категория гостиницы: 1.1 * (1 жұлдызды) 1.2 ** (2 жұлдызды) 1.3 *** (3 жұлдызды) * (1 звезда) ** (2 звезды) *** (3 звезды) 1.4 **** (4 жұлдызды) 1.5 ***** (5 жұлдызды) 1.6 санаты жоқ қонақ үй **** (4 звезды) ***** (5 звезд) без категории 3. Орналастыру орындары туралы келесі ақпаратты көрсетіңіз Укажите следующую информацию по местам размещения Жол коды Код строки Көрсеткіш атауы Наименование показателя Барлығы Всего Жол коды Код строки Көрсеткіш атауы Наименование показателя Барлығы Всего А Б 1 А Б 1 1 Есепті кезеңдегі орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны, адам Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек 4 Бөлмелер саны барлығы, бірлік Количество номеров всего, единиц одан: из них: 1.1 одан әйелдер из них женщин 4.1 апартаменттер апартаментов 2 Маусымдық қызметкерлердің саны, адам Численность сезонных работников, человек 4.2 «люкс» сыныбындағы класса «люкс» 3 Көрсетілген қызмет көлемі, мың теңге Объем оказанных услуг, тысяч тенге 4.3 стандарт бөлмелер стандартных номеров 3.1 резиденттерге резидентам 4.4 жайлылықтары жоқ без удобств 3.2 резидент еместерге нерезидентам 5 Біржолғы сыйымдылық, төсек-орын Единовременная вместимость, койко-мест 6 Өткізілген бөлмелер саны, бірлік Количество сданных номеров, единиц 7 Тәулік-төсектің орташа құны, теңге Средняя стоимость койко-суток, тенге 4. Келушілер бойынша ақпараттарды көрсетіңіз2 Укажите информацию по посетителям Жол коды Код строки Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Келушілер, барлығы (адам) Посети­телей, всего (человек) соның ішінде сапар мақсаттары бойынша: в том числе по целям поездок: 1-бағаннан түнейтін келушілер (туристер) из графы 1 ночующие посетители (туристы) Ұсынылған төсек- тәулік (түнеулер), тәулік-төсек Предоставлено койко-суток (ночевок), койко-суток жеке личные іскерлік және кәсіби деловые и профес­сиональные жұмысқа орналасу трудоустройство А Б 1 2 3 4 5 6 1 Барлығы Всего 1.1 Резиденттер (Қазақ­­стан Республикасы) Резиденты (Респуб­­лика Казахстан) 1.1.1 одан жергілікті тұрғындар из них местные жители × 1.2 Резидент еместер Нерезиденты 5. Маусымдық орналастыру орындары үшін маусымның ашылу және жабылу күні мен айы (егер Сіз осы тоқсанда жұмыстың маусымдылығына байланысты орналастыру орнының жұмысын тоқтата тұруды жоспарласаңыз, онда 5.1-тармақта орналастыру орнының жабылуының болжамды күнін, ал 5.2-тармақта орналастыру орнының жұмысын қайтадан бастаудың болжамды күнін көрсетіңіз. Егер есепті тоқсанда Сіздің орналастыру орныңыз таратылса, онда 5.3- тармақта таратудың болжамды күнін көрсетіңіз. Дата и месяц закрытия и открытия сезона для сезонных мест размещения (если в текущем квартале Вы планируете временно приостановить работу места размещения, в связи с сезонностью работы, то укажите, пожалуйста, примерную дату закрытия места размещения в пункте 5.1, а в пункте 5.2 укажите примерную дату возобновления работы места размещения. Если в отчетном квартале Ваше место размещения будет ликвидировано, то укажите примерную дату ликвидации в пункте 5.3) 5.1 маусымның жабылу күні дата закрытия сезона КК.АА.ЖЖ3 ДД.ММ.ГГ 5.2 маусымның ашылу күні дата открытия сезона КК.АА.ЖЖ ДД.ММ.ГГ 5.3 орналастыру орындарын тарату күні дата ликвидации места размещения КК.АА.ЖЖ ДД.ММ.ГГ 6. Есепті кезеңдегі орналастыру орындарының жұмыс істеген күндерінің саны, күндер Количество дней функционирования мест размещения в отчетном периоде, дни Атауы Мекенжайы Наименование ______________________________ Адрес _______________________________________ ___________________________________________ Телефон _____________________________________ Телефоны __________________________________ Электрондық почта мекенжайы __________________________________________ Адрес электронной почты Орындаушы Исполнитель ___________________________________________ _________________________ тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) телефон фамилия, имя и отчество (при его наличии) Басшы Руководитель _________________________________________ ____________________________ тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись Бас бухгалтер Главный бухгалтер _________________________________________ _____________________________ тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись Мөрдің орны (бар болған жағдайда) Место для печати (при наличии) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №83 бұйрығына 2-қосымша «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» (коды 0951102, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 1. Осы «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» (коды 0941104, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» (коды 0941104, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды. 2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 1) қызметкер - жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға; 2) маусымдық жұмыстар - климаттық немесе өзге де табиғи жағдайлары бойынша белгілі бір, бірақ бір жылдан аспайтын кезең (маусым) ішінде орындалатын жұмыстар. 3) туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар және туристердің тұруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар; 4) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға; 3. Статистикалық нысан бухгалтерлік құжаттар мен алғашқы есепке алу құжаттары деректерінің негізінде толтырылады. 4. 2-бөлімнің А-тармағының 2.3-тармақшасындағы демалыс үйіне регламенттелген режимдегі сауықтыру - алдын-алу сипатындағы қызметтерді ұсынумен демалысқа арналған жағдайды қамтамасыз ететін, рекреациялық аймақта орналасқан орналастыру орны жатады. 2.4-тармақшадағы мотель ретінде автостраданың бойында орналасқан немесе туристік орталықтың құрамына кіретін, автотуристерге арналған қонақ үй танылады. 2.5-тармақшада жайлылығы едәуір аз, әдетте демалысқа арналған жағдайды қамтамасыз ететін, рекреациялық аймақта орналасқан, маусымдық сипатта жұмыс істейтін орналастыру орындары көрсетіледі. 2.6-тармақшада балалардың белсенді демалуына арналған маусымдық сипатта жұмыс істейтін орналастыру орындары көрсетіледі. 2.7-тармақшада асхана жабдығы бар немесе толықтай ас үймен жабдықталған, тамақтануға, тұруға және ұйықтауға арналған, толық жабдықталған бөлмелерден тұратын жеке оқшауланған үй-жайлар көрсетіледі. 2.9-тармақшадағы туристік база ретінде туристерге түнейтін орындардың жоспарлы бағыттарын (бос орындар болғанда жолдамасы жоқ туристерге), тамақтандыруды ұсынатын және оларға туристік-экскурсиялық, мәдени-тұрмыстық және денешынықтыру-сауықтыру қызметін көрсетуді қамтамасыз ететін орналастыру орны танылады. 2.10-тармақшадағы кемпинг автотуристер үшін тұрақпен, дәретханамен және шатырларға арналған орындармен немесе жеңіл типтегі үйлермен жабдықталған орынды білдіреді. 2.11-тармақшаға жаз маусымы кезінде келушілерге берілетін, бір орындық немесе жалпы бөлмедегі немесе жатақханалардағы уақытша баспана қосылады. 5. 2-бөлімнің Б-тармағының 1.1-тармақшасында 1 жұлдызды санатындағы қонақ үй тұратындарды орналастыру үшін ең қажет деген қызмет түрлері ғана қарастырылған шағын мекемелер, мекеменің өзі ұйымдастырған, келушілерді орналастыру мен тамақтандыру сияқты базалық қызмет түрлерін ұсынуды білдіреді. 1.2-тармақшадағы 2 жұлдызды санатындағы қонақ үйге тұратындарға қызметтердің стандартталған жиынтығын ұсынатын, соның ішінде қонақ үй аумағында мейрамханалар немесе кафелерде тамақтандыру қызметімен қоса, дербес сантораптармен жабдықталған бөлмелерді ұсынатын шағын және орта мекемелер жатады. 1.3-тармақшада 3 жұлдызды санатындағы қонақ үй тұратындарға қызметтердің кең ауқымды жиынтығын көрсететін, соның ішінде мейрамхана (қонақ үйде орналасқан меймандардан басқа да тұтынушыларға ұсынады) мен бар, бизнес-орталық қызметтерін көрсетумен қатар, жеке телефонмен және дәретханалық керек-жарақтар ұсынылған, дербес сантораптарымен жабдықталған бөлмелерді тазалау қызметтерін көрсететін орта мекемені есептейді. 1.4-тармақшада 4 жұлдызды санатындағы қонақ үй сапалы жиһазбен жабдықталған, бірыңғай дизайнмен безендірілген, кең жатын бөлмелері бар нөмірлерге тәулік бойы қызмет көрсету, химиялық тазарту мен такси, жоғары деңгейлі асханасы бар мейрамхана қызметтері түрлерін жоғары деңгейде көрсететін орта және ірі мекемелерді көрсетеді. 1.5-тармақшада 5 жұлдызды санатындағы қонақ үй халықаралық стандарттар деңгейінде қызметтер ұсынатын, жайлы жағдайда тұруға толығымен жабдықталған бөлмелері бар, жаттығу залдары, жүзу бассейндері, жеке кабинеттері мен банкет және мәжіліс-залдары қызметтерін ұсынатын, мейрамхананың жұмысын жоғары деңгейде қамтамасыз ететін қызметкерлері бар орта және ірі мекемелерді білдіреді. 1.6-тармақшада келушілерді орналастырудан басқа қызмет түрлерін ұсынбайтын, қызметі шектеулі шағын мекеме есепке алынады. 6. 3–бөлімнің 1-жолында орташа алғанда бір тоқсандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның орташа алғанда тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады. 3-жолда орналастыру орындарын ұсыну бойынша көрсетілген қызмет көлемі көрсетіледі. Егер тұру құны келуші таңғы асты пайдаланған немесе пайдаланбағанына байланыссыз, таңғы асты тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде қамтыса, онда таңғы ас ұсынумен тұру бойынша көлем қосылған құнға салықты (бұдан әрі – ҚҚС) ескерусіз, бір ондық белгімен, мың теңгеде келтіріледі. 4-жол бойынша қонақ үй бөлмесі бір, екі және одан да көп бөлмеден тұратын, оқшауланған, жиһазбен жабдықталған, уақытша тұруға тапсырылатын тұрғын үй-жайды білдіреді. 4.1-жол бойынша апартамент негізінде алаңы 40 шаршы метрден кем емес, екi не одан да көп (қонақ үй (асхана), жатын бөлме) бөлмеден тұратын, асхана жабдығы бар орналастыру орнындағы нөмiр танылады. 4.2-жол бойынша люкс классты бөлме алаңы 35 шаршы метрден кем емес, екі тұрғын бөлмеден (қонақ бөлмесі және жатын бөлме) тұратын, бір (екі) адамның тұруына арналған орналастыру орнындағы нөмірді білдіреді. 4.3-жол бойынша стандартты бөлмеге бір тұрғын бөлмеден, бір (екі) төсегі бар, толық санитарлық тораппен (ванна/душ, қолжуғыш, унитаз) қамтылған бір (екі) адам тұруға есептелген орналастыру орнындағы бөлме жатады. 4.4-жол бойынша жайлылығы жоқ бөлмелерге тұру бойынша ең төмен қызметтер топтамасын ұсынатын, жайлылығы төмен деңгейдегі бөлмелер жатады. 5-жол бойынша бір жолғы сыйымдылық барлық бөлмелердегі орнатылған тұрақты төсек саны бойынша анықталады. Бөлмелердегі уақытша (қосымша) орындар мен тікелей мақсатта үнемі пайдаланылмайтын орындар есепке алынбайды. 6-жолда өткізілген бөлмелер саны есепті кезеңде өткізілген бөлмелер санын білдіреді. Мысалы, қонақ үйде 5 бөлме бар, 2 жанұялық жұп 2 бөлмені 7 күнге жалға алды, бұл жағдайда өткізілген бөлмелер саны 2 бөлмені 7 күнге беруіне көбейтіледі, ол 14 өткізілген бөлмеге тең. 7-жолда тәулік-төсектің орташа құны - орналастыру орындарында ұсынылған тәулік-төсектен түскен табыстың жалпы сомасының тәулік-төсек санына қатынасы (ондық сансыз ҚҚС есебімен теңгеде). Егер тәулік-төсектің орташа құны тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде таңғы асты қамтыса, осы тамақты келуші пайдаланған немесе пайдаланбағанына байланыссыз, онда тәулік-төсектің орташа құнын таңғы аспен көрсету керек. 7. 4 бөлімде келушілер жөнінде ақпарат көрсетіледі. Келушіге өзінің әдетте тұратын жерінің шегінен тыс орналасқан қандай-да бір негізгі орынға бір жылдан аз мерзімге елде немесе келу орындарында тіркелген кәсіпорынға жұмысқа орналасу мақсатын қоспағанда, кез-келген мақсатта (іскерлік сапар, демалыс немесе өзге де жеке мақсат) сапар жасайтын саяхатшы жатады. 4-бөлімнің 2-бағанындағы жеке мақсаттарға сапарлардың келесі мақсаттары жатады: демалыс және бос уақыт, достар мен туыстарға бару, білім алу және кәсіби дайындық, емдік және сауықтыру емшаралары, дін (қажылық), дүкендерді аралау, транзит және өзге де жеке мақсаттар. 3-бағандағы іскерлік және кәсіби мақсаттар егер келген елінде немесе орнында өндіруші-резидентпен анық немесе тұспалданатын еңбек жалгерлік қатынастардың белгілері болмаса, өз бетінше жұмыспен қамтылған тұлғалардың және жалдамалы жұмыскерлердің қызметі, инвесторлардың, бизнесмендердің қызметін көрсетеді. Іскерлік және кәсіби мақсаттарға мыналар жатады: кеңестерге, конференцияларға, жәрмеңкелерге, конференцияларға немесе конгрестерге, сауда жәрмеңкелеріне, көрмелерге қатысу, дәрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми қолданбалы немесе іргелі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен қызметтерді жарнамалау туристік саяхаттар бағдарламаларын құрастыру, орналастыру және көлік қызметтері бойынша қызметтерді ұсынуға шарттар жасау, кәсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе бейресми кәсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарына (корпоративті ұшақ, яхта) экипаж/команда құрамында жұмыс және тағы басқа. 4-бағанда жұмысқа орналасу негізгі мақсаты кәсіпорынға жұмысқа орналасу және жұмыс шығындарына өтемақыны алу болып табылатын саяхатшы жасаған сапар ретінде танылады. 6-баған бойынша ұсынылған тәулік-төсек тұрақты орындардың қолданылған санын көрсететін түнеуді білдіреді және тұратындарды есепке алу кітабы негізінде анықталады. 4-бөлімнің 1.1.1-жолында орналастыру орнында кем дегенде бір рет түнеген жергілікті тұрғындар есепке алынады, өйткені орналастыру орнында түнеген кез-келген келуші турист болып саналады. Тоқсан ішінде деректерді жинаудың дәйектілігі үшін орналастыру орындарына қонақтардың орналастыру орнына келген кезде қонақтарды есепке алу карточкасын толтыруын немесе күнделікті есепке алу кітабын келесі деректер бойынша жүргізуді тәжірибеге енгізуді ұсынамыз: келушінің тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда), бөлмеде тұратындар саны, олардың тұрғылықты тұратын орны/елі, сапардың мақсаты, келушінің келу және шығу күні және уақыты. 8. Осы нысанды тапсыру қағаз тасымалдағышта немесе «Online» режимде электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «Статистикалық деректерді электронды түрде қабылдау» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы жүзеге асырылатын асырылады. Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №83 бұйрығына 3-қосымша Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года №83 Аумақтық статистика органына тапсырылады Представляется территориальному органу статистики Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz Статистикалық нысан коды 0962104 Код статистической формы 0962104 Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз) Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести) 1 сағатқа дейiн до 1 часа 1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан артық более 40 часов Н-050 Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары бойынша зерттеу сауалнамасы Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки Жылдық Годовая Есепті кезең Отчетный период жыл год Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылығы қатысады В наблюдении принимают участие домашние хозяйства, попавшие в выборку Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурыз. Срок представления – 30 марта после отчетного периода. 1. Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші бойынша коды Код по Классификатору административно-территориальных объектов 2. Елді мекеннің түрі (қала - 1, ауыл - 2) Тип населенного пункта (1 - город, 2 - село) 3. Үй шаруашылығының № № домашнего хозяйства 4. Пікіртерім жүргізуге уәкілетті тұлғаның (бұдан әрі – интервьюер) коды Код лица, уполномоченного на проведение опроса (далее - интервьюер) 5. Сауалнама алу күні күні айы жыл Дата анкетирования число месяц год Құрметті респонденттер, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді өтінеміз. Уважаемые респонденты, пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы. 1. Сапар туралы жалпы мәліметтер Общие сведения о поездке 1.1. Сіз есепті кезеңде сапарға шықтыңыз ба? Вы в течение отчетного периода совершали поездку? 1) иә да 2) жоқ нет  1.3  1.2 1.2. Сіз есепті кезеңде қандай себептермен сапарға барған жоқсыз Укажите по каким причинам Вы в течение отчетного периода не совершали поездок 1) қаржылық себептер бойынша по финансовым причинам 2) отбасылық міндеттемелерге байланысты бос уақыттың болмауынан из-за отсутствия свободного времени в связи с семейными обязательствами 3) жұмыс немесе оқуға байланысты бос уақыттың болмауынан из-за отсутствия свободного времени в связи с работой или учебой 4) денсаулыққа байланысты немесе қозғалудың шектеулігіне байланысты по состоянию здоровья или в связи с ограниченной подвижностью 5) үйде қалғанды қалаймын, саяхаттауға ынтам жоқ предпочитаю оставаться дома, нет желания путешествовать 6) басқа себептер иные причины  конец опроса 1.3. Сізді қоса алғанда сіздің үй шаруашылығыңыздан неше адам сапарға шыққанын көрсетіңіз Сколько человек из вашего домашнего хозяйства, включая Вас, участвовало в поездке 1) барлығы / всего оның ішінде: / из них: 1.1) әйелдер / женщины 1.2) 15 жасқа дейінгі балалар / дети до 15 лет  1.4 1.4. Сіз қайда сапарда болдыңыз Вы совершали поездку 1) ел ішінде (ауыл, аудан, қаланың атауын жазыңыз) внутри страны (напишите название села, района, города) ӘАОЖ1 коды (статистика органының қызметкерлері толтырады) код КАТО (заполняется работником органа статистики) 2) шетелге (елдің атауын жазыңыз) за границу (напишите название страны) ЕК2 коды (статистика органының қызметкерлері толтырады) код КС (заполняется работником органа статистики)    1.5  1.5 1.5. Сіздің сапарыңыздың бір негізгі мақсатын көрсетіңіз. Егер сапар бірлескен болса (демалыс және дүкен аралау), онда осы үшін Сіз сапар жасаған мақсат – негізгі болып табылады. Укажите одну основную цель Вашей поездки. Если поездка была совмещенная (отдых и посещение магазинов), то основная цель поездки - это цель, без которой Вы не совершили бы поездку. 1) еңбек демалысы және демалыс / отпуск и отдых 2) туыстар мен достарға бару / посещение друзей и родственников 3) білім алу және кәсіби дайындық / образование и профессиональная подготовка 4) емдік және сауықтыру емшаралары лечебные и оздоровительные процедуры 5) дін және қажылық / религия и паломничество 6) дүкендерді аралау / посещение магазинов 7) транзит / транзит 8) іскерлік және кәсіби мақсаттар деловые и профессиональные цели 9) өзге де мақсаттар / прочие цели  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 1.6 Сіз түнедіңіз бе? Вы осуществляли ночевки? 1) иә / да 2) жоқ / нет  1.7  1.8 1.7. Болған түндер санын көрсетіңіз Укажите количество проведенных ночей  1.8 1.8. Сіз осы сапарға туристік жолдаманы сатып алдыңыз ба? Приобретали ли Вы туристскую путевку для этой поездки? 1) иә / да 2) жоқ / нет  1. 9  1.10 1.9. Туристік жолдамаға кіретін қызмет көрсетулерге Сіздің шығыстарыңызды көрсетіңіз, теңгемен Укажите Ваши расходы на услуги, входящие в туристскую путевку, в тенге барлығы всего из них: 1.1) виза 1.2) сақтандыру / страховка 1.3) көлік / транспорт 1.4) орналастыру / размещение 1.5) тамақтану / питание 1.6) емдік және сауықтыру емшаралары лечебные и оздоровительные процедуры 1.7) өзге де қызметтер (саяхаттар, курстар және тағы басқалар) прочие услуги (экскурсии, курсы, плата за вход в музеи, программы оздоровления и так далее)  1.10 1.10. Халықаралық тасымалдарға көлік шығыстарының сомасын көрсетіңіз (сапарда өз бетінше ұйымдастырылған жағдайда), теңге (шығу келушілері толтырады) Укажите сумму транспортных расходов на международные перевозки (в случае самостоятельной организации поездки), тенге (заполняют выездные посетители)  1.11 1.11. Көліктің негізгі түрін көрсетіңіз (көліктің негізгі түрі – бұл Сіз көбірек жол жүріп өткен көлік) (шығу және ішкі келушілері толтырады) Укажите основной вид транспорта (основной вид транспорта – это транспорт, на котором Вы преодолели наибольшее расстояние) (заполняют выездные и внутренние посетители) 1) әуе көлігі воздушный транспорт 2) су көлігі водный транспорт 3) теміржол көлігі железнодорожный транспорт 4) қалааралық автобус междугородный автобус 5) жеке меншік автокөлік собственная автомашина 6) жалға алынған автокөлік құралдары автотранспортные средства, взятые на прокат  1.12  1.12  1.12  1.12  1.12  1.12 1.12. Сіз Қазақстан көлік компания­сының қызметін пайдаландыңыз ба? (шығу және ішкі келушілері толтырады) Вы пользовались услугами казахстанской транспортной компании? (заполняют выездные и внутренние посетители) 1) иә / да 2) жоқ / нет  1.13  1.13 1.13. Сіз тоқтаған негізгі орналастыру орнын көрсетіңіз. Егер Сіз бірнеше орналастыру орнында тоқтасаңыз, онда көбірек болған бір ғана орналастыру орнын көрсетіледі. Укажите основное место размещения, в котором Вы останавливались. Если Вы останавливались в нескольких местах размещениях, то указывается основное место размещения, в котором Вы пребывали в течение наибольшего срока. 1) қонақ үй гостиница 2) мотель 3) санаторий 4) туристік база туристская база 5) демалыс үйі дом отдыха 6) қала сыртындағы үй загородный дом 7) туыстар немесе таныстармен тегін ұсынылған орналасу орны место размещения, предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми 8) жалға алынған пәтер (үй) съемная квартира (дом) 9) өзге де орналастыру орны (өзге де орналасу орнының атауын көрсетіңіз) прочие места размещения (укажите наименование прочего места размещения)  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2. Шығыстарды көрсетіңіз (туристік жолдама алмаған респонденттер толтырады, сондай-ақ респонденттердің туристік жолдама құнына кірмеген шығыстары көрсетіледі), теңгемен Укажите расходы (заполняются респондентами, не приобретавшими туристскую путевку, а также указываются расходы респондентов, не вошедшие в стоимость туристской путевки), в тенге Жол коды Код строки Атауы Наименование Сапарға дейін До поездки Сапар кезінде В ходе поездки Барлығы Всего А Б 1 2 3 1. Сапарды іске асыру үшін Сіз қанша ақша жұмсадыңыз, барлығы Какую сумму денег Вы израсходовали на осуществление поездки, всего 1.1. паспорт және визаны алуға получение паспорта и визы 1.2. сақтандыру страховка 1.3. орналастыру орындарында тұру проживание 1.4. халықаралық тасымалды қоспағандағы көлік қызметтеріне төлем оплата услуг транспорта, за исключением международных перевозок 1.5. дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса алғанда, тамақтану питание, включая покупку продуктов в магазинах 1.5.1 мейрамхана және кафелерде тамақтану питание в ресторанах и кафе 1.6. киім және аяқ киім құралдары предметы одежды и обуви × 1.7. базарлық және сыйлықтар сувениры и подарки × 1.8. техника техника × 1.9. тоқыма тауарлары (кілем, төсек-орын жапқыш және сол сияқтылар) текстильные товары (ковры, пледы и тому подобное) × 1.10. жанармай (жеке автомобильмен немесе жалға алынған автокөлік құралдарымен тасымалдау жағдайында) топливо (в случае передвижения на собственном автомобиле или на автотранспортных средствах, взятых на прокат) 1.11. өзге тауарларды сатып алу покупка прочих товаров × 1.12. белгілі бір құндылығы бар бұйымдар: асыл металдар және тастар (гауһар тас, алтын, күміс және тағы басқа), антиквариат, көркем өнер туындылары және басқа құндылықтарды сатып алу приобретение изделий, обладающих определенной ценностью: драгоценные металлы и камни (бриллианты, золото, серебро и так далее), антиквариат, предметы художественного искусства и другие ценности × 1.13. рекреациялық, мәдени және спорттық іс-шаралар рекреационные, культурные и спортивные мероприятия × 1.14. емдік және сауықтыру емшалары лечебные и оздоровительные процедуры × 1.15. өзге де шығыстар прочие расходы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №83 бұйрығына 4-қосымша «Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0962104, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 1. Осы «Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0962104, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0962104, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды. 2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 1) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға; 3. Зерттеу үй шаруашылығы мүшелерінен сұрау және мәліметтерді осы статистикалық нысанға жазу жолымен жүргізіледі. Сауалнама сұрақтарына 18 жастан үлкен респондент жауап береді. Сауалнама үй шаруашылық іріктеме жиындығына түскен әрбір жеке алынған үй шаруашылығына толтырылады. Егер үй шаруашылығы бір жыл ішінде бірнеше сапарда болса, онда әрбір сапарға бөлек сауалнама толтырылады. Егер үй шаруашылығының мүшелері бір бірінен бөлек сапарда болса, онда әрбір сапарға бөлек сауалнама толтырылады. Сұралынып жатқан респондентті қосқандағы үй шаруашылығының барлық мүшелерінің шығыстары есептелінеді. Отбасының барлық мүшелерінің шығыстар көлемі (оның ішінде 15 жасқа дейінгі балалардың) қосынды түрде көрсетіледі. 4. 1-бөлімнің 1.4-тармағында ішкі туризм кезінде 1-тармақша, ал шығу туризмінде 2-тармақша толтырылады. Егер сапарда респонденттер екі немесе одан да көп орындарда болса немесе бірнеше елге барса, онда көбірек түнеген орын негізгі болу орны болып саналады. Ал барған жерлеріне бірдей күн түнеген болса, онда негізгі болу орны болып, респонденттің тұрғылықты тұру жерінен анағұрлым қашық орын саналады. 1-бөлімнің 1.5-тармақтың 1-тармақшасындағы еңбек демалысы және демалыс көрнекті орындарды тамашалау, табиғи және көркемөнер объектілеріне, спорттың немесе мәдени іс-шараларға бару, спорт түрлерімен кәсіби емес тұрғыдан (шаңғы, атпен серуендеу, гольф, теннис, су астында жүзу, серфинг, жаяу жорықтар, бағдарлар, альпинизм және тағы да басқалар) айналысу, жағажайларда демалу, жүзу бассейндерін және демалу мен ойын-сауықтың кез-келген орындарын пайдалану, круиздер, құмарлық ойындар, жастардың жазғы лагерьлеріне бару, демалыс үйлері, таңдаулы мейрамханаларға бару, меншігіндегі немесе үй шаруашылығынан жалға алынған саяжай үйлерінде болу және тағы басқаларды қамтиды. 1.5-тармақтың 2-тармақшасында туыстар немесе достарға бару, үйлену тойларына, жерлеу немесе кез-келген басқа отбасылы