14 Сәуір, 2016

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің бұйрығы №115

266 рет
көрсетілді
14 мин
оқу үшін
2015 жылғы 20 ақпан,  Астана қаласы Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидаларын бекіту туралы «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 148-бабының 5-тармағына сәйкес бұйырамын: 1. Қоса беріліп отырған Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидалары бекітілсін. 2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен: 1) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін; 3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін. 4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Е.ДОСАЕВ. «КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі ________ А. Сәрінжіпов 2015 жылғы 20 ақпан «КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі ________ Т. Дүйсенова 2015 жылғы 20 ақпан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 115 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидалары 1. Жалпы ережелер 1. Осы Қағидалар «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 148-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және білім беру және денсаулық сақтау салаларында шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңестері мүшелерінің қызметін бағалауды жүзеге асыру және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін анықтау тәртібін айқындайды. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың байқау кеңестері мүшелерінің қызметін баға­лау байқау кеңестерінің мүшелері қызметінің тиімділігін және сыйақы мөлшерін айқындау мақсатында жүзеге асы­рылады. Байқау кеңестері мүшелерінің қызметін бағалау жыл сайын мемлекеттік кәсіпорындардың аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізіледі. 2. Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауды жүзеге асыру тәртібі 2. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды осы қызметтегі оның бір жылдық жұмыс қорытындылары бойынша жыл сайын тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) жүргізеді. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізу мақсатында тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) құрамын тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) қалыптастыратын және бекітетін комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрады. 3. Комиссия алқалық орган болып табылады. 4. Комиссия құрамына міндетті түрде тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысының орынбасары енгізіледі. 5. Комиссия төрағасы оның қызметін басқаратын, Комиссия отырыстарында төрағалық ететін, жұмысын жоспарлап, Комиссия шешімін іске асыруға жалпы бақылауды жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысының орынбасары болып табылады. 6. Комиссияның күн тәртібін, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындауды және Комиссия отырысының хаттамасын ресімдеуді Комиссия мүшесі болып табылмайтын Комиссияның хатшысы жүзеге асырады. 7. Комиссия төрағасы Комиссия отырысының өту күнін айқындау туралы шешім қабылдайды, оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. 8. Комиссия отырысы Комиссия төрағасын қоса алғанда Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда жүргізіледі. Отырысқа қызметіне Комиссия бағалау жүргізетін байқау кеңесінің мүшесі қатысады. 9. Хатшы Комиссия мүшелеріне, байқау кеңесінің мүшесіне Комиссия отырысын өткізу орны және уақыты туралы жазбаша түрде хабарлайды. 10. Комиссия отырысының қорытындысы бойынша Комиссия мүшелері мен оның хатшысы қол қоятын отырыс хаттамасы жасалады. 11. Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, Комиссияның кез келген мүшесі жазбаша түрде Комиссия отырысының хаттамасына қоса берілетін ерекше пікір білдіреді. Комиссия мүшесі болмаған жағдайда Комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі мен осы фактіні растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі. 12. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау мынадай түрде жүргізіледі: 1) Комиссияның байқау кеңесі мүшесінің жылдық есебін қарауы; 2) Комиссия мүшелерінің байқау кеңесі мүшесінің қызметіне балдық жүйе бойынша бағалау жүргізуі; 3) Комиссияның байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды қорытындылауы. 13. Байқау кеңесі мүшесінің жылдық есебінде мынадай ақпарат қамтиды: байқау кеңесінің жұмысына қатысу; мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің отырысына байқау кеңесінің мүшесі дайындаған мәселелер, сондай-ақ олар бойынша қабылданған шешімдер, байқау кеңесінің мүшесі берген, қабылданған шешімдердің мемлекеттік кәсіпорын қызметіне үлесі, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорынның қызметін жетілдіру бойынша байқау кеңесі мүшесінің іске асырылған ұсыныстарының әсері; мемлекеттік кәсіпорынды дамыту бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар. 14. Есептерді тыңдау қорытындысы мен мұндай есептерде айқынсыздықтардың туындауы бойынша Комиссия мүшелері байқау кеңесінің мүшесіне және мемлекеттік кәсіпорын басшысына сұрақтар қояды. 15. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау үшін Комиссия мүшелері мынадай балдарды қолданады: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3. 16. Алқалық талқылау нәтижесі бойынша Комиссия мүшелері мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша балл қояды және балдардың жалпы сомасын шығарады. 17. Мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағында оның қызметінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі қамтылады. 18. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағына Комиссия төрағасы, оның орынбасары, Комиссия мүшелері және хатшы қол қояды. 19. Байқау кеңесі мүшесінің қызметіне бағалау жүргізу қорытындысы жалпы балдар сомасына негізделеді: 10-нан 12 балға дейін – байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша құзыретті, мемлекеттік кәсіпорынның және тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) мүддесінде байқау кеңесінде өзіне жүктелген функцияларды шеберлікпен орындайды; 4,5-дан 7,5 балға дейін – байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша құзыретті, бірақ мемлекеттік кәсіпорын туралы негіз қалаушы шешімдер қабылдауға белсенді қатыспайды; 0-ден 4 балға дейін – өзіне жүктелген міндеттерге адал қарамайды. 20. Тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) өкілі немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысы болып табылатын байқау кеңесінің мүшесін бағалауды тиісті саланың уәкілетті органына (жергілікті атқарушы органға) Комиссия мәлімет үшін жолдайды. 21. Байқау кеңесі мүшесін бағалау нәтижелері туралы есепті тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) байқау кеңесінің мүшесіне өткен жұмыс кезеңіне сыйақы мөлшерін айқындау кезінде қолданады және жиналған балл санын негізге алып айқындайды: 4,5-тен 10 балға дейін – сыйақы мөлшері мынадай формула бойынша айқындалады: S=N*10%, мұнда: S – сыйақы мөлшері (пайызбен) тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) айқындайтын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитіне пропорционалды; N – балл саны; 0-ден 4-ке дейінгі балл – Комиссия шешімінің негізінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10503 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларының (бұдан әрі - Конкурстық іріктеу қағидалары) байқау кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға сәйкес кейіннен рәсімді өткізумен төленбейді. 3. Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау тәртібі 22. Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның билігінде қалған таза табыстың бір бөлігінің бес пайызынан аспауы тиіс шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы лимитін айқындайды. Конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес сайланатын байқау кеңесінің мүшелері арасында байқау кеңесінің мүшелеріне айқындалған сыйақы төлеу лимиті осы Қағидалардың 22-тармағына сәйкес бөлінеді. 23. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның бір жылдың жұмыс қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады. 24. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді. Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидаларына қосымша нысан 20___ жылғы байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау парағы* тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ______________ Ұйым ___________________________________________________ Р/с № Көрсеткіштер Түсіндірме Балл 1 2 3 4 1. Байқау кеңесі мүшесінің функционалдық міндеттерін орындауы байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді толық көлемде орындады және байқау кеңесінің құзыреті шеңберінде байқау кеңесінің әрбір отырысында кемінде бір ұсыныс енгізді 2 байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді адал орындады, бірақ байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын ұсыныстар енгізді 1 байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді адал орындамады және қандай да бір ұсыныстар енгізген жоқ 0 2. Байқау кеңесі мүше­сі­нің мемлекеттік кәсіп­орынның байқау кеңесі отырыстарына қатысуы байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің барлық отырыстарына қатысты 1 байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің отырыстарына 50 % және одан көп қатысты, бірақ байқау кеңесінің барлық отырыстарына қатысқан жоқ 0,5 байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің отырыстарына қатысқан жоқ 0 3. Байқау кеңесі мүшесінің мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесіне шығарылатын мәселелерді талқылауға қатысуы байқау кеңесінің мүшесі қойылған мақсаттарға қол жеткізуге ықпал еткен және мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі қабылдаған мемлекеттік кәсіпорын қызметін жетілдірудің жаңа шешу жолдарын үнемі енгізді 3 байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметін жетілдірудің қағидатты жаңа шешу жолдарын қамтымайтын және мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі қабылдамаған ұсыныстарды енгізді 1,5 байқау кеңесінің мүшесі қойылған мақсаттарға жетуге түрткі болатындай жаңашыл ұсыныстар енгізген жоқ 0 4. Байқау кеңесі мүше­сі­нің талқылау бары­сын­да қажеттілігі туын­даған мемлекеттік кәсіп­орынның байқау кеңе­сіне шығарылатын мәсе­­лелер бойынша қосым­ша материалдар дайындауы байқау кеңесінің мүшесі дайындаған материалдар сапалы болды, қаралатын мәселелер бойынша дұрыс және негізді шешім қабылдау үшін нақты негіздемелері бар, толық көлемде ұсынылды 1 байқау кеңесінің мүшесі дайындаған материалдардың шешім қабылдау үшін негіздемелері жеткіліксіз болды 0,5 байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің қарауына материалдар ұсынбады 0 5. Нәтижесінде мемлекеттік кәсіпорын үшін тиімді болған байқау кеңесі мүшесінің бастамалары мемлекеттік кәсіпорын байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асырудан белгілі бір пайда алды немесе алады 3 мемлекеттік кәсіпорын байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асырудан белгілі бір пайда алған жоқ немесе алмайды 1,5 байқау кеңесінің мүшесінен бастамашылық ұсыныстар жыл бойы түскен жоқ немесе байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асыру мемлекеттік кәсіпорынның қызметіне кері әсер етті 0 Жиыны Комиссия төрағасы ___________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні) Комиссия төрағасының орынбасары _____________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні) Комиссия мүшелері ___________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні) Комиссия хатшысы ____________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні) Ескертпе: *Бағалау байқау кеңесі отырысының хаттамалары негізінде жүргізіледі. Отырыс хаттамаларында отырыстың жүргізілу барысы, сондай-ақ күн тәртібі мен байқау кеңесінің отырысына шығарылатын мәселелер бойынша жазбаша түрде баяндалған байқау кеңесінің отырысына байқау кеңесі мүшелерінің ескертулері мен ұсыныстары қамтылуы тиіс. Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 18 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10499 болып енгізілді.